Odbierz zamówienie w wygodnym dla Ciebie punkcie tylko za 10,99 zł

Kup w przeciągu:

10.00

[18.09,19.09,25.09,26.09,02.10,03.10,09.10,10.10,16.10,17.10,23.10,24.10,30.10,31.10,1.11,06.11,07.11,11.11,13.11,19.11,20.11,21.11,27.11,28.11,4.12,5.12,11.12,12.12,18.12,19.12,25.12,26.12]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

  • sklep@ballena.pl
  • +48 511337181
Zwroty i reklamacje

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient będący Konsumentem po otrzymaniu zamawianego towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu odstąpienia od umowy należy drogą e-mail sklep@ballena.pl ( lub przez formularz kontaktowy) lub telefonicznie lub za pomocą dostępnego na naszym sklepie ballena.pl formularza o odstąpieniu od umowy złożyć stosowną, jednoznaczną informację. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Sprzedawca - sklep Ballena.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

4. Sprzedawca- Sklep Ballena.pl niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji dotyczące odstąpienia od umowy telefonicznie lub e-mail.

5. Zwracany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14  86-005 Kruszyn Krajeński za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Dokonujemy zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub otrzymania dowodu jej odesłania ( dowód nadania przesyłki).

7. Zwrot płatności ( cena nabytego, a zwracanego towaru plus koszt wysyłki) będzie dokonana przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu.

8. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi Klient- Konsument.

 

Wzór formularza zwrotu towaru do pobrania 

 /userdata/public/assets//formularz%20zwrotu%20towaru%20ballena.pdf

 


 

 

REKLAMACJA TOWARU

1. Klient- Konsument ma prawo zgłosić wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży.

2. Reklamacji można dokonać telefonicznie 511-337-181, drogą e-mailową sklep@ballena.pl lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na sklepie.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14 86-005 Kruszyn Krajeński za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu ( paragon, faktura vat) jeśli Klient taki posiada i formularz reklamacyjny ( w przypadku gdy nie został on wysłany drogą elektroniczną).

5. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego ( zamieszczony na stronie sklepu) lub możemy go przesłać drogą e-mail do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci dokonania reklamacji.

6. Klient zostanie zawiadomiony nie później niż w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub telefoniczną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia - nieodpłatna wymiana reklamowanego Produktu na pełnowartościowy Produkt, nieodpłatna naprawa uszkodzenia Produktu bądź obniżenie ceny bądź zwrot ceny zapłaconej przez Klienta za Produkt oraz kosztu dostawy.

7. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

8. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

10. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, sklep zwróci niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

12. Formularz zwrotu / reklamacji zamieszczony jest w dole strony naszego sklepu.

13. Informujemy również że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Sprzedawca sklep Ballena.pl informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl