Odbierz zamówienie w wygodnym dla Ciebie punkcie tylko za 10,99 zł

Kup w przeciągu:

10.00

[18.09,19.09,25.09,26.09,02.10,03.10,09.10,10.10,16.10,17.10,23.10,24.10,30.10,31.10,1.11,06.11,07.11,11.11,13.11,19.11,20.11,21.11,27.11,28.11,4.12,5.12,11.12,12.12,18.12,19.12,25.12,26.12]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

  • sklep@ballena.pl
  • +48 511337181
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego Ballena.pl ma na celu poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) („ustawa o ochronie danych osobowych”).

INFORMACJE OGÓLNE:

Właścicielem Sklepu Ballena.pl ,a zarazem administratorem danych osobowych Klienta sklepu jest P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski z siedzibą ul. Usługowa 14 , 86-005 Kruszyn Krajeński. Rok założenia działalności 1998. Wpis do ewidencji pod numerem 4148 prowadzony przez Wójta Gminy Białe Błota. NIP 953-227-42-28. Adres poczty elektronicznej: sklep@ballena.pl ; numer telefonu kontaktowego: 511-337-181 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Administrator sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Klientów sklepu Ballena.pl. Zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane oraz zabezpieczane zgodnie z prawem. Zbierane tylko do określonych celów ( realizacja zamówień, newsletter, prowadzenie konta Klienta ) zgodnych z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe Klienta przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

JAK ZBIERAMY DANE:

Dane osobowe Klientów ( osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową ) są zbierane w przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie oraz przy usłudze Newsletter.

- w przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie oraz przy jednorazowym złożeniu zamówienia Klient podaje następujące dane niezbędne do zrealizowania przez sklep zamówienia.

1)adres e-mail;

2)imię i nazwisko;

3)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj);

4)numer telefonu;

5)w przypadku Firm powyższy zakres danych jest poszerzony o nazwę firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz jej NIP.

- w przypadku składania zamówienia telefonicznie w celu jego realizacji Klient podaje dane niezbędne do zrealizowania przez sklep zamówienia:

1)imię i nazwisko;

2)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj);

3)numer telefonu;

4)w przypadku Firm powyższy zakres danych jest poszerzony o nazwę firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz jej NIP

- w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji towarów przez Klienta zachodzi potrzeba podania administratorowi danych umożliwiających zwrot świadczeń należnych Klientowi:

1) imię i nazwisko

2) numer rachunku bankowego

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Celem zbierania Danych Osobowych Klientów sklepu Ballena.pl przez Administratora jest zawarcie oraz realizacja Umowy Sprzedaży. Świadczenie usług takich jak prowadzenie indywidualnego konta Klienta, oraz świadczenie usługi Newsletter wykorzystywanej do bezpośredniego marketingu własnych produktów przy czym informujemy, że dane nie są profilowane( „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny np: osobistych preferencji, zainteresowań Klienta).

Każdorazowo cel oraz zakres przetwarzanych danych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem ( e-mail lub telefon).Dane osobowe Klienta sklepu Ballena.pl są przetwarzane w najmniejszym możliwym stopniu potrzebnym do właściwego zrealizowania umowy bądź usługi na którą klient wyraził jednoznaczną dobrowolną zgodę.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKOLICZNOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH

Sklep Ballena.pl będący administratorem danych Klienta przekazuje dane podmiotom w niezbędnym zakresie tylko do realizacji zamówienia:

- w przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system Płatności Online, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

-w przypadku Klienta, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym lub telefonicznie i wybrał sposób dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia niezbędne Dane Osobowe Klienta przewoźnikowi Poczta Polska SA realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Klienta na sklepie internetowym Ballena.pl:

- w przypadku założenia przez Klienta indywidualnego konta na sklepie trwa do momentu gdy Klient nie wyrazi chęci usunięcia/ zamknięcia konta na sklepie .

Klient może dokonać takiej rezygnacji przez kontakt e-mail: sklep@ballena.pl lub kontakt telefoniczny 511-337-181 lub w oficjalnym piśmie wysłanym pocztą na adres P.P.H.U.Meblomont Mateusz Kuczewski ul Usługowa 14 86-005 Kruszyn Krajeński.

- w przypadku zamówień telefonicznych dane klienta są przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi roszczeń ( odstąpienie od umowy, reklamacja) jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

- w przypadku usługi Newsletter świadczonej przez sklep okres przetwarzania i przechowywania danych trwa do momentu, aż zgoda nie zostanie odwołana przez Klienta sklepu.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Wedle obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych każdy Klient sklepu Ballena.pl w dowolnym momencie ma prawo żądać :

1) Dostępu do swoich Danych Osobowych ( Klient posiadający konto Klienta na sklepie Ballena.pl w dowolnym momencie może sam poprawiać- aktualizować swoje Dane Osobowe).

2) Sprostowania, poprawiania swoich Danych Osobowych

3) Informacji dotyczącej przetwarzania swoich Danych Osobowych

4) Cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie swoich Danych Osobowych

5) Ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych np: w celu ich poprawienia

6) Przeniesienia Danych Osobowych ( jest to przekazanie danych osobie, której dane dotyczą, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i są to które dostarczyła administratorowi lub prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych)

7) Usunięcia swoich Danych Osobowych przez administratora - " prawo do bycia zapomnianym" jest to możliwości żądania przez Klienta, którego dane dotyczą, usunięcia jego danych osobowych przez administratora oraz możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym powierzył dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie .Wedle powyższych żądań Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych ( P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski ) poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny. Dane do korespondencji zawarte są w Informacji Ogólnej Polityki Prywatności lub w zakładce Kontakt na głównej stronie sklepu Ballena.pl

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą , przetwarzaniem przez osoby nieupoważnione oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

c. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w przyszłości Polityki Prywatności względem zachodzących zmian w obowiązujących przepisach,a w szczególności w zakresie Ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, czy usług świadczonych drogą elektroniczną, które regulują prawa konsumentów, a wpływają na obowiązki administratora względem Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl