Odbierz zamówienie w wygodnym dla Ciebie punkcie tylko za 10,99 zł

Kup w przeciągu:

10.00

[18.09,19.09,25.09,26.09,02.10,03.10,09.10,10.10,16.10,17.10,23.10,24.10,30.10,31.10,1.11,06.11,07.11,11.11,13.11,19.11,20.11,21.11,27.11,28.11,4.12,5.12,11.12,12.12,18.12,19.12,25.12,26.12]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

 • sklep@ballena.pl
 • +48 511337181
Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu ballena.pl

 

Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego ballena.pl określa niniejszy regulamin. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.ballena.pl, który prowadzony jest przez firmę P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim ( ul. Usługowa 14 86-005 Kruszyn Krajeński). Rok założenia działalności 1998. Wpis do ewidencji pod numerem 4148 prowadzony przez Wójta Gminy Białe Błota. NIP 953-227-42-28, Regon 092309697. Adres poczty elektronicznej: sklep@ballena.pl  telefon: 511-337-181.

Sklep internetowy www.ballena.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

DEFINICJE

 

Klient - osoba fizyczna, podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży towarów oferowanych na sklepie ballena.pl.

Sprzedawca oznacza firmę P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Usługowej 14, będącego właścicielem sklepu internetowego ballena.pl.

Konsumentto osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Strona internetowa skleputo strona internetowa w domenie www.ballena.pl pod, którą sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów.

Umowa sprzedażyto umowa zawierana na odległość za pośrednictwem strony internetowej między Klientem, a Sprzedawcą na zasadach określonych regulaminem sklepu ballena.pl.

Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez sklep internetowy za pośrednictwem dostawcy / kuriera zamówionego towaru.

Dostawca - to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca - sklep ballena.pl w zakresie dostarczania towarów Klientom. Dostawcą sklepu w tym wypadku jest Poczta Polska, która realizuje zarówno przesyłki pocztowe oraz kurierskie.

Zamówienie - to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru ze Sprzedawcą.

Towar - to rzecz ruchoma - produkt określony ceną, w określonej ilości będący przedmiotem umowy sprzedaży między sklepem, a Klientem.

Newsletter - to nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną Klientom, którzy w sposób jednoznaczny i dobrowolny wyrazili chęć skorzystania z usługi jaką świadczy sklep ballena.pl. Usługa ta umożliwia otrzymywanie od sklepu ballena.pl informacji o towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, a z której Klient w każdym dowolnym momencie może zrezygnować.

Konto klienta - to nieodpłatna usługa elektroniczna świadczona na rzecz Klienta z indywidualną nazwą (loginem) i hasłem ustalonym przez Klienta.

Rejestracja – to czynność faktyczna polegająca na dobrowolnym założeniu Konta Klienta w celu złożenia zamówienia i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu.

Hasło - to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas zakładania swojego konta Klienta w Sklepie Internetowym. Jest ono wykorzystywane przez Klienta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Dzień roboczy - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Trwałość towaru- to zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania, w tym przestrzegania zasad konserwacji i czyszczenia.

Formularz zamówienia – to usługa elektroniczna dostępna w sklepie ballena.pl, która umożliwia złożenie zamówienia na towar / y, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i rodzaju płatności.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1 . Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego ballena.pl określa niniejszy regulamin.

2 . Zakłada się, że Klient - Konsument składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep ballena.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów ( bielizna damska, bielizna damska outlet, akcesoria konfekcyjne damskie, biżuteria damska ) za pośrednictwem sieć internet.

Towar Outlet - to produkt pochodzący z nadwyżek produkcyjnych, końcówek kolekcji oraz starszych kolekcji marki.

5 . Sklep internetowy występujący pod domeną http://ballena.pl prowadzony jest przez firmę P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim ( ul. Usługowa 14 86-005 Kruszyn Krajeński), tel-511 337 181; e-mail sklep@ballena.pl

6 . Prowadzimy sprzedaż wysyłkową towarów nowych przez sieć Internet. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar nowy, bez wad.

7. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Sklep Ballena.pl prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom wszelkich informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 511 337 181 lub pod adresem e-mail: sklep@ballena.pl . Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

9. Sklep internetowy świadczy nieodpłatnie usługi elektroniczne takie jak: Konto Klienta, Formularz zamówienia, Newsletter. Umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych na sklepie, oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży na zasadach określonych w regulaminie sklepu.

10. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

11. Usługa Newsletter - z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który poda adres poczty elektronicznej i wyrazi zgodę na wykonanie usługi ( przesyłanie informacji w formie elektronicznej dotyczących nowych towarów bądź promocji towarów). Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta lub wypełniania Formularza Zamówienia. Klient może w każdej dowolnej chwili zrezygnować z usługi Newsletter jaką świadczy sklep Ballena.pl przez kontakt ze sklepem, drogą e-mail lub telefonicznie lub z poziomu sklepu przez odznaczenie pola Newsletter.

12. Usługa Konto Klienta jest dostępna po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi aktualizacji danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient posiadający Konto Klienta może zgłosić w dowolnym momencie żądanie usunięcia Konta Klienta u Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefoniczną.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1 . Zamówienia są przyjmowane przez koszyk zamówień sklepu lub telefonicznie. Aby dokonać zamówienia Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Klienta, zamówienie można złożyć bez rejestracji konta kilienta.

2. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Złożenie zamówienia ( kliknięcie przycisku „ potwierdzam zakup” ) w sklepie internetowym ballena.pl powoduje zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy P.P.H.U Meblomont Mateusz Kuczewski, a Zamawiającym - Klientem.

5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient sam decyduję czy zamówienie będzie opłacone przelewem na konto bankowe ( przelew tradycyjny lub przelew on-line) czy też gotówką u dostawcy- przewoźnika. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na konto, w celu zrealizowania zamówienia oczekujemy na wpłatę w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia. W razie niedokonania płatności w tym terminie Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.

6. Ceny towaru podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto zawierają podatek vat.

7 . Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający / Klient i zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu http://www.ballena.pl/strona/cennik-dostawy oraz na każdej karcie produktu w zakładce "Dostawa".

8. Ceny podane na stronie w chwili składania zamówienia są wiążące zarówno dla klienta jak i sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się niezależnie od wprowadzonych zmian przez sprzedawcę ( zmiana cen, nowe akcje promocyjne czy wyprzedaż )

9. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

10 . Maksymalny czas realizacji zamówienia nigdy nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych. Towar zamówiony za pobraniem lub opłacony przelewem on-line wysyłany jest na następny dzień roboczy. Towar opłacany przelewem wysyłany jest w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.

11. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania przez nas zamówienia oraz czas dostarczenia zamówienia przez Pocztę Polską .

12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie wysłane drogą e- mailową.

13. Jeśli w momencie kompletowania zamówienia zabraknie któregoś z produktów. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub e-mail. Jeżeli dokonał przedpłaty na konto, powstała nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona.

14. Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu zamówienia służą do realizacji zamówienia .

15. Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową lub telefoniczną w przypadku, gdy status zamówienia nie został zmieniony na „ zamówienie zrealizowane”.

Płatności

W sklepie ballena.pl respektujemy trzy formy płatności:

 

- przelew tradycyjny na konto bankowe mBank 90 1140 2004 0000 3602 7410 7451,

- przelew on-line obsługiwany przez Płatności Shoper

- wpłata gotówkowa u dostawcy ( przewoźnika Poczta Polska SA ).

 

Kupony rabatowe i ich realizacja

 

1. Kupon rabatowy czyli bon umożliwiający skorzystanie z rabatu ( upustu cenowego) na daną rzecz / y, który nie podlega sprzedaży. Jest on wydawany w ramach promocji, kampanii reklamowych lub może on być bonifikatą dla Klienów sklepu ballena.pl w ramach usługi newsletter.

2. Kupony rabatowe posiadają określoną ważność co oznacza, że można je wykorzystać tylko w określonym czasie.

3. Kupony rabatowe mają charakter jednorazowy, więc można je wykorzystać tylko podczas składania jednego zamówienia.

4. Kupony rabatowe mogą dotyczyć różnych akcji promocyjnych. Mogą obejmować towar, tylko wybranego asortymentu w sklepie ballena.pl, lub warunkiem ich realizacji może być minimalna kwota zamówionego towaru.

5. Kupon rabatowy realizuje się podczas procesu składania zamówienia. Kuponu nie można zrealizować, gdy zakończy się proces składania zamówienia.

6. Kupony rabatowe nie łączą się. Podczas składania jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon rabatowy. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony w formie pieniężnej, ani też nie można przenieść własności kuponu na osoby trzecie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy całkowitej lub częściowej – zwrotu towaru, zostaje zwrócona kwota jaką klient zapłacił po wykorzystaniu kuponu rabatowego. Kupon w takim przypadku nie zostaje zwrócony.

Koszty wysyłki

 

1. Przesyłki – zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Koszty wysyłki są zależne od sposobu płatności i kosztu zamówienia:

 • przesyła kurierska Poczta Polska Pocztex Kurier 48 - opłata za przesyłkę wynosi 12,00 zł

 • przesyła kurierska pobranie Poczta Polska Pocztex Kurier 48 - 14,00 zł

 • przesyłka " Odbiór w punkcie" - opłata wynosi -10,99 zł

 • zamówienia powyżej 249,00 złotych - wysyłkę pokrywa sklep - usługa "odbiór w punkcie" po przedpłacie na konto.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

1. Klient po otrzymaniu zamawianego towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W tym celu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania rzeczy powinien drogą e-mail lub telefonicznie lub za pomocą dostępnego na naszym sklepie formularza o odstąpieniu od umowy złożyć stosowną, jednoznaczną informację .Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Sklep ballena.pl niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji dotyczące odstąpienia od umowy telefonicznie lub e-mail.

4. Zwracany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14 Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Dokonujemy zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub otrzymania dowodu jej odesłania ( dowód nadania przesyłki).

6. Zwrot płatności czyli cena nabytego, a zwracanego towaru plus najniższy koszt wysyłki oferowany w sklepie ballena.pl, będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu.

7. Koszty zwrotu towaru - rzeczy do sklepu ponosi Klient.

8. Wzór formularza do odstąpienia od umowy:

Istnieje możliwość spisania formularza w sposób odręczny, który powinien zawierać poniższe informacje:

 • - adresat – P.P.HU. Meblomont Mateusz Kuczewski ul. Usługowa 14 86-005 Kruszyn Krajeński

 • - dane klienta – Imię, Nazwisko - informuję o odstąpieniu umowy sprzedaży następujących rzeczy ( proszę podać nazwy produktów do zwrotu)

 • - data zakupu ( zawarcia mowy) oraz data odbioru zamówienia

 • - dane do zwrotu należności

 • - podpis klienta

Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

 

1. Sprzedawca P.P.H.U.Meblomont za pośrednictwem strony internetowej www.ballena.pl zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad oraz zgodnych z umową.

Towar zgody z umową w rozumieniu prawa to ten, u którego zachodzi zgodność w opisie, rodzaju, ilości oraz kompletności i funkcjonalności. Ponadto towar zgodny z umową musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj się go używa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

2. Jeśli cecha danej rzeczy – towaru odbiega od normatywnych wymogów, o której klient został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia umowy np: poprzez opis na stronie sklepu i zaakceptował brak konkretnej cechy dokonując zakupu produktu wówczas sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak owej cechy.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową od chwili dostarczenia towaru oraz w ciągu dwóch lat od chwili jego dostarczenia przyjmując, że brak zgodności towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia.

4. W przypadku stwierdzenia wady produktu czyli niezgodności towaru z umową zamówionych za pośrednictwem www.ballena.pl należy ten fakt zgłosić sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy, dostępny na sklepie bądź napisać wiadomość na adres sklepu sklep@ballena.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 511 337 181.

5. Jeśli towar jest niezgodny z umową Konsument ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany. W przypadku kiedy jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpienie od umowy.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy towaru oraz pokrycia kosztów związanych z odesłaniem rzeczy do sklepu i ponownego odesłania rzeczy do klienta w możliwie jak najszybszym czasie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca klientowi należną kwotę niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

 

REKLAMACJA TOWARU

 

1. W przypadku wady nabytego towaru Klient ma prawo zgłosić reklamację.

2. Reklamacji można dokonać telefonicznie, drogą e-mailową lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na sklepie.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14 Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. W niektórych przypadkach możemy poprosić Klienta o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

5. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu ( paragon, faktura vat) jeśli Klient taki posiada i formularz reklamacyjny ( w przypadku, gdy nie został on wysłany drogą elektroniczną).

6. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego ( zamieszczony na stronie sklepu) lub możemy go przesłać drogą e-mail do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci dokonania reklamacji.

7. Klient zostanie zawiadomiony nie później niż w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub telefoniczną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia (nieodpłatna wymiana reklamowanego Produktu na pełnowartościowy Produkt, nieodpłatna naprawa uszkodzenia Produktu bądź obniżenie ceny bądź zwrot ceny zapłaconej przez Klienta za Produkt oraz kosztu dostawy.

8. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

9. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

11. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, sklep zwróci niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

13. Formularz zwrotu / reklamacji zamieszczony jest w dole strony naszego sklepu.

14. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Sprzedawca sklep Ballena.pl informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w osobnej zakładce sklepu ballena.pl Polityka Prywatności oraz Polityka plików "cookies"

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 roku

Istnieje możliwość jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści. 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.

Sklep internetowy ballena.pl

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl